สื่อการสอนฟิสิกส์ออนไลน์สนับสนุนโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์